సుజాత నిలువు రెమ్మల మధ్య – Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Kathalu – కూతురలా తనపైమోజు, ప్రేముందని చెప్పగానే ఆశ్చర్యమేసింది. సుజాత రజస్వల యిన తరువాత ఎప్పుడు తనపై ఇలాంటి కోరిక మనస్సులో వున్నట్లు ఎనాడు ప్రవర్తించలేదు. పద్మ గతంలో చాలా సార్లు ఊరెళ్ళినపుడు ఇద్దరే రాత్రులు ఇంట్లోవున్న సందర్భా లున్నాయి. కాని సుజాతె ప్పుడు ఇలా తనను రెచ్చగోట్టలేదు. ఈరోజు ఎందుకలా చేసింది. అదే అడిగాడు.
“ఒరేయ్ సుజీ.. నామీద మనస్సున్నట్లు ఎప్పుడు చెప్పలేదు.. ప్రవర్తించలేదు.. కాని ఇప్పుడేమిటి ఇలా రెచ్చిపోయి, నన్నురెచ్చగొట్టి నాలోని మృగాన్ని నిద్రలేపి ఇంతటి పని చేయించావు”
“నేను నీలోని మృగాన్నికాదు మగాడిని నిద్ర లేపాను.. నిజంగా నాకు నిన్నటి వరకు అలాంటి ఉద్దేశ్యమే లేదు డాడీ. మనమధ్య ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదు. అంతా నాఫ్రెండు స్వాతి వల్ల జరిగింది”
“ఏంటి.. నీ ఫ్రెండుస్వాతి వల్లనా ఎలా”ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు. తమిద్దరి దెంగులా టకు స్వాతికి లింకేమిటి?
అప్పుడు సుజాత నవ్వుతు స్వాతి కథను చెప్పి,”అప్పటి సంది నాతొడల సందు లో ఏలాగైన నీ పండును దూర్చు కోవాలనే రంది మొదలైంది. స్వాతి లాగే నేను నీతో దెంగించు కోవాలని డిసైడయ్యా.. అదృష్టం కలిసొచ్చి అమ్మ ఊరే ళ్ళెంది. ప్లానేసా.. అమలు చేశా.. నిన్ను నాతొడల సందులోకి తెచ్చా , నా లేత పప్పను నాకించాను. నా కన్నె పువ్వును నీ లింగజలంతో అభిషేకించా.. నారంకు మొగుణ్ణి చేసుకున్న.. ఆదిరా తండ్రి స్టోరి.” అంటు తండ్రి వాలిన తొడ పండును చేతిలోకి మురిపెంగా తీసుకుని అటునిటు ఆడించింది. కూతురు చెయ్యి తగలగానే సుబ్రావు తొండ నిక్కింది. ఒంటి కన్నుతలను పైకికింది కాడించింది.
“అమ్మాకూతురా నిజంగా నీవు పక్క జాణవే, ఏమైనా నేను నీఫ్రెండు స్వాతికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి”
“అదేంటి నాన్నా. పరులేవ్వరు కనని లేత కొబ్బరంటి నాకన్నెపూకును, నా లేలేత అందాలు కానుకగా సమర్పించిన న న్నొదిలేసి దాన్కి థ్యాంక్స్ అంటావు.. దానిమీద పడిందా కన్ను .. నేను అలిగా .. ఊ”అంటు తండ్రి మొడ్డను మోరటుగా పిసిక్కింది.
“మ్ మ్ “అని మూలిగిన సుబ్బ్రావు
“అదికాదే.. సుజీ.. అది తన గురించి చెప్పబట్టేకదా నీవు నాకు దక్కింది. లేకుం టే పెళ్ళయాక మొదటిరాత్రి మొగుడికి ఇవ్వాల్సిన అందాలన్నీ నాస్వంతం చేసి నాజన్మ పావనం చేసావు. నీ పూక్కు నన్నుదాసోహం చేసుకున్నావు. నీవు నా రతి సామ్రాజ్య పట్టపు రాణివే. ఈ రతి దేవి చరణదాసుండా. ఇప్పటి సంది నాకు అన్ని నీవే” అన్నాడు. కూతురు తలను ముందుకు లాక్కొని పెదాలపై ముద్దేట్టాడు.
“అయితే. నాకు రోజూ రాత్రి నీవు నా తొడసందు బుజ్జికి నీ పండు తినిపించి బజ్జో బెట్టాలి”
“అలాగే.. అర్రె.. అదెలాగే.. రేపో మాపో అమ్మోస్తుంది.. ప్రతిరాత్రి అమ్మకు తెలియకుండా ఎలాకుదురుతుంది. మీ అమ్మకు తెలియకుండ చాటుమాటుగా జరగాల్సిన తంతు. మీ అమ్మ ఊరేల్లితేనే.. అంతవరకు మనకు పస్తులు”
“వుహు.. నాకేమి తెలియదు డాడీ. నాకు నీ పండు రోజు కావాలి. నీ రోకటి పోటు రోజు నారోళ్లో పడాల్సిందే..నీ దంపుడు లేకుండా నా పంగ పువ్వు నిద్రపోదు. అమ్మకు తెలియ కుండా చేస్తే మజేముంది.. అమ్మకు తెలిసేలా చెయ్యి.. అప్పుడే మనిద్దరికి అసలైన మజా”
“ఏమిటి.. అమ్మకు తెలిసేలానా . తెలిస్తే మనిద్దర్నీ చంపి పోగులెడతాది.. పిచ్చినా కూతురా”
“చూడప్పా సుబ్రావు.. ప్రతి మనిషికి ఒక బలహీనతుంటుంది. దాన్ని చూసి దెబ్బ గోడితే పడతారు.. అమ్మ వీకునెస్ కని పెట్టు.. దెబ్బ కొట్టు.. కూతురు పూకులో మొడ్డేడ్డుకో పండుగ సేసుకో. నా పంగపువ్వులో నీ గూటమెట్టి దంచు. సరే ఆ సంగతి నా కొదిలెయ్యి. నేను డీల్ చేస్తా. నేను అమ్మతో డైరెక్టుగా చెప్పేస్తా. నాన్నమొడ్డలేకుండ నేను ఉండలేను.. నీ వొప్పుకున్నా, లేకు న్నా నాన్నే నాపూక్కు పోటుగాడు, నారంకు మొగుడని చెప్తా.. ఇష్టమైతే నాతోకలిసి పక్క పంచుకో, ఇద్దరం కలిసి దొబ్బించు కుందాం, లేదంటే నీపూక్కి పస్తులే.. నా సవతిగా పడిండు, నాన్నే మనిద్ద రికి జాయింటు మొగు డని చెపుతా.. కాదంటే చచ్చిపోతానని బెదిరిస్తా. కూతురు చస్తానంటే ఏ తల్లి కాదంటది. అలాగే దెంగించుకు చావే నా సవతంటది.అంతకు మించి ఏమికాదు”
“అంతే నంటావా”సందేహంగా అడిగాడు..కూతురు చెప్పిందినిజమే నేను కూడా చస్తానని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తా సుబ్రావు మనస్సులో అనుకున్నాడు. పద్మోచ్చాక ఏమి సేయ్యా లో డిసైడు అయ్యాక తండ్రికూతుర్ల మనస్సు తేలికైంది.
” నా రంకు పెళ్ళామా ! ఇప్పుడేమి చేద్దాం.. సెకండు రౌండు మొదలెడ్తామా. లేక రెస్ట్ తీసుకుందామా?”
“వద్దురా.. ఎందుకు .. టి.వీ. పెట్టుకుని బుర్రకథ చూడు.. నేను నాపూకులో వేలెట్టి అమ్మా అబ్బా అంటు కొట్టుకుంటా ను. నీవు చూస్తుండు. నీయబ్బా దొరికిన ఛాన్సు వాడుకోరా.. కూతురు దెంగరా నాన్నదెంగంటు బట్టలిప్పుకు మంచ మెక్కితే సుద్ద పప్పు లా ఏమి చేద్దామంటవా.. రారా వచ్చి పూకు నాకు అప్పుడు నీకు జ్ఞానోదయమవుతుంది. అమ్మ వచ్చేలోపు ఎన్ని సార్లు దెంగు తావో దెంగు.. ఈ రాత్రి నీ లింగానికి, నాపప్పకు జాగరణయే. నీ మొడ్డ వాచిపోవాలి, నాపూకు చితికి పోవాలి. రయిట్ రయిట్”.అంటుతండ్రి పై నిలువుగా వాలింది. సుబ్రావు ఛాతిమీద సుజాతరొమ్ములు, తండ్రి పొట్ట మీద కూతురు పొట్ట, సుబ్బారావు మొత్తకు, తొడలకు కూతురు ఆయా భాగాలు నేరుగా తగులుతున్నవి. తన పాదాల కాలి వేళ్ళతో తండ్రి పాదాలను నొక్కిపట్టింది.తన హస్తాలతో తండ్రి హస్తాలను గట్టిగా పెనవేసి పిడికిలి బిగించి పట్టుకుని పరుపు మీద బార చాపింది. తన నడుమును పైకెత్తి దభీమని తండ్రి మొత్తకు గుద్దింది. ఆ దెబ్బకు కూతురు పూకు కింద తండ్రి మొడ్డ నలిగింది. తామర పువ్వంటి మెత్తని కూతురు పూకు తగలగానే, తోక తొక్కగానే బుస్సున లేచిన తాచులా సుబ్రావు మొడ్డ లేవ బోయింది, కాని కూతురు మొత్తను లేపలేక తలుపును చేత్తో టక్కుటక్కుమని కొట్టినట్లు, తండ్రి మొడ్డ సుజాత పూకును టపిటపిమని కొట్టి, ఎలాగైనా సందు చూసు కొని దూరిపోవాలని చూస్తున్నది. సుజాత తన చాతిని ఒక సారి నాలుగంగుళాలు వెనక్కి గాలిలోకి తీసుకుని గభిమని, తండ్రి కేసి గుద్దింది. రబ్బరు బంతి ని బలంగా చెత్తో నొక్కితే నలిగి నట్లు సళ్ళు నలిగి తండ్రి గుండెకు అతుక్కు పోయాయి, సళ్ళుఅలా అప్పచ్చిలా అణిగి పోయేట ప్పటికి సుజాత సళ్ళలో నరనరాన కామవాంఛ సర్రున పుట్టి, క్షణాల్లో దేహమంత కారుమబ్బులా వ్యాపించి, అణువణువునా, కణకణాన సన్నని మోహపు తీపులు వ్యాపించాయి.. హాయిగా అన్పిం చింది. సుజాత ఇదేదో బావుం దని, మళ్ళి మళ్ళి నాలుగైదు సార్లు రొమ్ములను గాల్లోకి లేపడం దభీమని గుద్దడం చేసింది. సుబ్రావు కూడా కూతురు మెత్తటిసళ్ళు అలా తన ఛాతిని పదే పదే గుద్దుతుంటే సమ్మగాఉంది.”ఆ హాయిని అనుభవిస్తు “మ్..అమ్.హు” అంటు మత్తుగా మూలుగు తున్నడు. ఈసారి తన నడుమును పైకెత్తి, గుబిక్కుమంటు సుబ్రావుమొత్తకు తన దిమ్మతగిలే గుద్దింది. సుజాత వెన్నలాంటి మెత్తని పూకు రెమ్మలు తన మొడ్డ ను తాకగానే, ఆసుఖానికి మొడ్డ గట్టు మీది కప్ప గెంతినట్లు గెంతింది. అలాగే తండ్రి మొడ్డ తన సుతిమెత్తని పూపెదాలను మొరటు గా రుద్దుతుంటే, సుజాత పూకులో లోపల టిమటిమ లాడుతున్నది. ఒక సారి నడుము, ఒకసారి రొమ్ములను లేపిలేపి గుద్దుతుంది. ఇద్దరికి భళే మజా గుంది. పద్దెనిమిదేళ్ళు పెళ్ళాంతో కాపురం చేసి, పెళ్ళాం పూకుతో పాటు వేరే పూకులను దున్నిదున్ని రేవాడిన తనకు, పెళ్ళికాని, నిన్నటి వరకు, పూక్కు కు మొడ్డ రుచి తెలియని పద్దెనిమిదేళ్ళ కోడెవయస్సు పడుచుపిల్ల తండ్రిమీదెక్కి ,నాన్నకు ప్రేమతో కామపాఠాలు నేర్పుతున్నది. నాన్న ప్రీతిగా నేర్చుకుంటున్నాడు. ఇద్దరి ప్రణ యం మంచి రస కందాయంలో పడింది.
కూతురు చేష్టలకు సుబ్రావుకు మంచి ఊషారోచ్చింది. మొడ్డ నిగిడి, కూతురుపూకునుగట్టిగనొక్కుతున్నది,పూకు చీలిక ఏమాత్రం తెరచుకున్న బొక్కలోకి దూరటానికి, ఎలుక కలుగు వద్ద పిల్లిలా కాచుకుకుర్చున్నది.

సుజాత నిలువు రెమ్మల మధ్య

“ఏమే కూతురా ఏలా దెంగమంటావు, మీదెక్కి మిషనరీ స్టైల్లో దెంగనా, వోంగోబెట్టి డాగిస్టైల్లో దెంగనా, పక్కలో పడుకుని వెనుక పక్కనుండి దూర్చిదెంగనా, నిలబెట్టి దెంగనా?చెప్పవే.. నారంకు పూకుల రాణి,, ఏస్టైల్లో దెంగను.నీ పూకు దూల తీర్చు తా. వద్దు నాన్నోఆపు అనేలా దెంగి పెడతా”
తండ్రిమాటలు విన్న సుజాత పకపకమని నవ్వి, లేచి తండ్రికి అభిముఖంగా తండ్రి నడుముకు ఇరువైపులా కాళ్ళు వేసి, నడుమ్మీద కూర్చుంది. సుజాత పూకిచ్చుకుని తండ్రి పొట్టకు గొల్లి రుద్దు కుంటున్నది. సగం లేచిన సుబ్రావు మొడ్డ సుజాత పిర్రలను వెనుక రుద్దుతున్నది. దూరటానికి సందు దొరుకుతుందే మోనని అటుఇటు అల్లాడుతున్నది.తండ్రి భుజాల మీద చేతులు సపోర్టుగా వేసుకుని ముందుకు వంగి, తండ్రి కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి సూటిగా చూస్తూ
“ఏమిటేమిటి నీవు నన్నుదెంగుతావా?ఎలా దెంగాలో నేనుచెప్పితే నన్ను దెంగు తావా? నీవు నన్నుదెంగెదేమిటిరా? నారంకు మొగుడా?.. నాగొల్లిగా.. పూకు మీది ఆతుగా.. నేనే నిన్ను దెంగుతానురా. ఉదయమంటే దెంగుడు మొదటి సారి కనుక. అప్పటి వరకు మగ స్పర్శ లేదుకనుక, కన్యను కనుక, మొదటి సారి కనుక ఆడదాన్నికనుక స్వాభావ సిద్ధంగా వుండే సిగ్గు వల్ల, బిడియం వలన పద్దెనిమిదేళ్ళగా పూకు దెంగిన అనుభవమున్న నీవు సుతారంగా నన్ను దెంగి పెడ తావని .. మొదటి ఛాన్సు నీకిచ్చా.. నేను మెచ్చేలా దెంగిపెట్టావు. ఇప్పుడు ఛాన్సునాది. కూతురు దెంగితే వున్న సమ్మదనం కమ్మతనం, హాయి ఎలుంటుందో రుచి చూపిస్తా.. ఈరాత్రి నా దెంగుడు రుచిచూసాక.. రేపటి నుండి మొడ్డ చేత్తట్టుకొచ్చి, నా ముందు నాదిమ్మకు ఎదురుగావెల్లకిలా పండి “దెంగు .. దెంగు.. నాలంజకూతురా అని నన్ను బ్రతిమాలేలా దెంగుతాను. ఆడది తెగించి సిగ్గు విడచి దెంగులాటలో దిగుతే మగాడికి ఏమాత్రం తగ్గదని చూపిస్తారా. చూస్తావా. కూతుర్తో దెంగుడుకు రేడియేనా?”అంది కవ్విస్తూ.సుజాత మాటలకు సుబ్రావుకు వొంట్లో రక్తం ఎసరులా మరిగింది, ప్రాణం పోసుకున్న ఒంటి కన్ను రాకాసి మొడ్డ కూతురు గుద్దలను చిన్న పిల్లాడు పాలకై తల్లి సళ్ళను తడిమినట్లు తడుముతున్నది. సుజాత కొద్దిగా గుద్దలు పైకి లేపితే బొక్క లో దూరటానికి హైరానా పడుతున్నది. సుబ్రావు తమకంగా నడుముపైకెత్తి, కిందికిదించుతూ
“దెంగవే నాలంజ దెంగు.. నీవు దెంగితే దెంగించు కోవాటానికి నేను రెడీ. లోకంలో తండ్రికి దెంగులాట నేర్పే మొదటి కూతురు నీవే, నేర్చుకునే తండ్రిని నేనే.. ఇంకాలస్యం దేనికి మొదలెట్టు ,నీ పూకు అట్టును తినటానికి నామొడ్డ ఆకలిగా ఎదురు చూస్తున్నాది. లేటైతే..నీ పూకను కొని నీవెనుక బొక్కలో దూరగలదు”
“ఏమిట్రా.. కూతురు పూకును దెంగిందే కాకుండా, ఇప్పుడు గుద్దనుకూడా దెంగేటందుకు ప్లానేసావా.. అలాగేరా నా లంజ మొగుడా, మొగుడి కివ్వాల్సిన కన్నెపూకును నీకిచ్చిన దాన్ని, నీతో గుద్దలో పెట్టించుకుని ఊపించుకోనా.. గుద్ద ఒకటే చాలా ఇంకా నా సంకలో, ముక్కులో, చెవులోకూడా దూర్చికార్చుతావా? కూతురు రంకుమొగుడా”
“అవునే. నీగుద్దదెంగుతా, నీ సంక నాకుతా, సంకలో, సళ్ళు మధ్యలో లవడా దూర్చిదెంగి కార్చుతా.. సరే ముందు నీవు నన్నుదెంగుతా నన్నవుగా.. దెంగు . ఆతరువాత నీ గుద్ద దెంగిచూపిస్తా. గుద్ద దెంగుడు మజాచూపిస్తా.ముందుదెంగవే”అన్నాడు. సుబ్రావు ఉద్దేశ్యంలో కూతురు మీదెక్కి కూర్చుంది కనుక, గుద్దేత్తి పూకులో తన నిగిడిన మొడ్డను దూర్చుకుని ఆపసోపాలు పడుతుందని ఉహించాడు.
“నాన్నోయ్..నీవెప్పుడైన అమ్మతో కాని బయటి ఆడోళ్ళతోకాని ఎప్పుడైనా, ఎక్కడై నా 69 చేసావా?”
కూతురు ప్రశ్నకు సుబ్రావుకు పొలమారింది.”ఏమిటి 69యా” అన్నాడు పొడిగొంతుతో. అలాంటి ప్రశ్న పెళ్ళికాని కూతు రు నుంచి అస లుహించనే లేదు. ఇప్పటి వరకు పెళ్ళాంలేదా బాగా నచ్చిన దాని పూకు ఆతులు రాలేలా నాకాడు, మొడ్డ రసం కారేలా చీకిం చుకున్నాడు. ఎప్పుడు 69 గురించి ఆలోచించ లేదని చెప్పలేం కాని అలాంటి అవకాశం రాలేదు. అందు కే కూతురు నోటెంటా ఆ భంగిమ వినగానే కించిత్తు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యాడు. ఈ రోజుల్లో పెళ్ళయిన వారికన్నా పెళ్ళికాని వారికే సెక్కుగురించి అన్ని విషయాలు తెలిసిపోతున్నాయి. పెళ్ళికిముందే అన్ని గుట్టు చప్పుడు కాకుండ జరిగి పోతున్నాయి.
“లేదే.ఎప్పుడు చెయ్యలేదు”
“అంటే యిష్టం లేదా”
“యిష్టం లేదని కాదు.అలాంటి అవకాశం రాలేదు.ఇప్పుడు నీతోనేమొదలు. కూతురుతో నామొదటి సెక్కు పాఠం మొదలు”
“రైట్”అంటు తండ్రి మీద నుండి లేచిన సుజాత వెనక్కి తిరిగి ముఖాన్ని తండ్రి మొలవైపు, గుద్దలు తండ్రికి ముఖం వైపు చేసి నిల్చొంది. మోకాళ్ళు తండ్రి సంకల వరకు జరిపి, ముందు కొంగి, చేతులు సుబ్రావు నడుము కిరువైపుల ఉంచింది. తన కాళ్ళను వెడంచేసి, తొడలను వెడల్పు చేసి తండ్రి మూతి మీద తన పాలకోవా లాంటి త్రికోణ పూబిల్లను అన్చింది. తన రొమ్ములను సుబ్రావు పొట్టపై అన్చింది. సుబ్రావు ముక్కు మీద పూకుని ఆన్చి ముందుకు వెనక్కి ఊగింది. ముక్కు కోన విడిన పూకు చీలిక వెంబడి కదిలి గొల్లిని తాకగానే సుజాత వొళ్ళు జుమ్మంది, ఒక్క సెకను పాటు చలిజర్వం వచ్చి నట్లు వొళ్ళు వణికింది. “అమ్”అంటుమూలిగిన సుజాత తలను వంచి, వెనక్కి జరిగి అప్పటికే లావెక్కి ,ఏటవాలుగా నిలబడి వున్న మొడ్డ గుండును పెదాల మధ్యకు తీసుకుని చీకింది. సగం నిగిడిన మొడ్డగుండును కూతురుపెదాలు తగల గానే,మొడ్డ ఇతరుల వొడిలోని చిన్నపిల్లాడు తల్లిని చూడగానే సంతోషంతో కేరింతలు కొడుతూ ఎగిరినట్లు ఎగిరెగిరి పడింది. మొడ్డ రక్తనాళాలు మరింతగా ఉబ్బాయి .మొడ్డకండరాలుమరింతగట్టిపడ్డాయి.”మ్ మ్ మా”సన్నని మూలుగు సుబ్రావు నోటెం టా. నడుమును మరింత సరిగా ముందుకు జరి పింది. పత్తి పువ్వులా విచ్చుకుని, పొగడ పువ్వుల సువాసన వెద జల్లుతు న్న కూతురు పూకు సుబ్రావు నోటికి సరిగా అందింది. అప్పటికే నోరుతెరచి నాలుక చాపుకునిఉన్నసుబ్రావు అబగా నా కాడు. అదేసమయంలో సుజాత సుబ్రావు మొడ్డను నోటినిండా లోపలి తీసుకుని చీకుతున్నది. నాకుడులో ఇద్దరికీ స్వర్గం కన్పిస్తున్నది. చీలిన కూతురు పూకులోనికి నాలికను జొనిపి , నాలికతో నిలువు రెమ్మలను నిలువుగా ఇరు వైపులా నాకుతున్నాడు, నాలుక చివరను గొల్లి మీద అడిస్తు న్నాడు. గొల్లిని నోట్లోకి తీసుకుని జెమ్సు బిళ్ళను చప్పరిం చి నట్లు చుప్ చుప్ మంటు చప్పరిస్తు న్నాడు. ఆ చప్పరింతకు సుజాత పూకు నరాలు మెలి తిరిగి సమ్మగా అన్పిస్తు న్నది. “మ్ మ్ అమ్ అమ్ వుమ్”ని మూలుగుతూ, మొడ్డను కుడుస్తున్నది. నాలికను మరింత బయటకు లాగి, పూ బొక్కలో వీలున్నంత లోపలి దూర్చి నాలికను ఆడిస్తున్నా డు. తండ్రి నాకుడుకు పూకుకండరాల్లో సమ్మగాఉంది. పూకు నిలువు రెమ్మలు విచ్చుకుంటున్నా యి, మూసుకుంటున్నాయి. ఇన్నేళ్ళ తన పూకునాకు అనుభవాన్ని కన్నకూతురు మీద ప్రయోగించి పూకులో వేడి రగుల్చుతున్నాడు. పూకురెమ్మలు నాలుకకు వేడిగా తగులుతున్నాయి. గజ్జలు కూడా వేడెక్కి, ఆవేడి తొడలకు వ్యాపిస్తున్నది. ఇద్దరి శ్వాసలు వేగం పెరిగింది,బరువుగా గాలి పీల్చి వదు లు తున్నారు. ముక్కు ల్లోంఛి ఊపిరి వెచ్చగా ఆవిర్లు కక్కుతున్నది. మొడ్డను తనపెదాలతోగట్టిగా చుట్టి వుంచి తలను వేగంగా ముందుకు వెనక్కి ఆడిస్తు న్నది. చుబుక్ చుబుక్ మంటు మొడ్డ బయటికి లోపలికదులుతున్నది, నాలిక చివర గుండు చుట్టూ తిప్పినప్పుడు సుబ్రా వుకు కళ్ళ ముందు మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి.”వుఉయ్”అంటు కూతురు పప్పను నాకడం ఆపలేదు. సుజాత పూకు నుండి కారిన రసాలతో నోరు బుగ్గలు చెంపలు తడిసి పోయాయి.ఒక పదిహేను నిమిషాలు బీభత్సంగా పూకు నాకుడు, మొడ్డ చీకుడు కార్యక్రమం విజయవంతంగా సాగింది. నాకుడులో తన ప్రావీణ్యాన్ని తండ్రి చూపిస్తే, కుడవడంలో తన కెపా సిటిని కూతురు చూపింది. సుజాత నోటినుండి దారాలు కట్టిన ఎంగిలి సుబ్రావు మొల ను చిత్తడిచిత్తడి చేసింది. ఆవిధంగా నాకుడు చీకుడులోని రసాస్వాదన ముగిసాక,సుజాత లేచికూర్చోని,తండ్రివైపు చూసింది. సుజాత పెదాలు మదనతాపంతో కంపిస్తున్నాయి,కళ్ళుమత్తుగా కామదాహంతో వున్నాయి,బుగ్గలు కంది పోయాయి, జుట్టు విడిపోయి చెవులను పూర్తి గా కప్పి చెంపలను తాకుతూ భుజాలమీదచెల్లాచెదరుగా విడిపడి ముఖం లో మత్తు కన్పిస్తున్నది. అప్పటివరకు మొడ్డ కుడవడం వలన ఏర్పడిన లాలాజాలం కొద్దిగా గడ్డం మీద, పెదాల చివరి అంచుల వద్ద జిగటగా కిందికి కారుతున్నది. సుజాత సళ్ళు బిరుసు గయ్యాయి. ముచ్చికలు గట్టిగా నిగడదన్నుకుని ద్రాక్షపళ్ళ లావున్నాయి. సుబ్రావు అంచనా ప్రకారం, ఇప్పుడు సుజాత తనమీదెక్కి రసాలూరినతన లేత పప్పులో మొడ్డను దూర్చుకుని ఎగిరేగేరి గుద్దుతు దెంగు తుంది. అందుకే కూతురు మీదెక్కి తనదండాన్ని, కూతురు బుజ్జి పూకు లో దూర్చుకునే క్షణంకై చూస్తున్నాడు. సుబ్రా వు అంచనా మళ్ళి తప్పింది. మంచం దిగి నిల్చొని,తండ్రి చెయ్యి పట్టి లాగి, నిల్చోబెట్టి గోడకు చేర్చిన్న కుర్చీని బర్రున మంచం దగ్గరికి లాగింది. తండ్రిని అందులో కుర్చో బెట్టింది. తండ్రి తొడలకు బయటగా అటోకాలు,ఇటొకాలువేసి వొళ్ళో కూర్చుంది. సుబ్రావు మెడ చుట్టు చేతులేసి దగ్గరకు లాక్కుంది. సుబ్రావు ఛాతికితన సళ్ళు అణిగేలా వత్తుకుంది. సుజాత పూకుకు తండ్రి మొడ్డ తాకుతున్నది. నడుము కొద్దిగా పైకెత్తి, తండ్రివైపు కైపుగా చూస్తూ
“చూస్తూకూర్చున్నావేమీరా. ఒకచెయ్యేసి సహాయంచెయ్యి,..నీ బుజ్జి గాడిని ,నా చిల్లిగారె కన్నంలోకి తొయ్యరా.. తొక్కు డు బిళ్ళాట ఆడుకుంటారు” అంటు పెదాలపై ముద్దేట్టింది. ఒకచేత్తో నిగిడిన తన మొడ్డను చేత్తో పట్టుకుని, కామ తాపం తోరగిలి పోతున్నసుజాత నిలువు రెమ్మల మధ్య దూర్చి ఆడించాడు. కన్నం మొడ్డ చివరకు తగలగానే ఆపాడు, సుజాత నడుమును కిందికి దించింది. రెండంగుళాల మేర దడ్డు లోపలికి దిగింది.ఈ భంగిమ ఇద్దరికీ కొత్తే. పూకు గోడలను వొరు సుకుంటు మొడ్డ బిగుతుగా లోపలి వెళుతుంటే ఇద్దరికి అమిత సుఖం గుంది. సుజాత నడుమును మరొక సారి పైకి లేపి కిందికి దిగింది, సుబ్రావు మొడ్డ సాంతం పూకు అడుగంట దిగింది””అమ్మా”అంటు సుజాత తండ్రిని మరింత గట్టిగా కరుచు కుంది. తండ్రి ఛాతికిసుజాత సళ్ళుఅతుక్కుని అణిగి పోయాయి,సుజాత ముందు భాగం తండ్రి ముందు భాగాన్నిపూర్తిగా అతుక్కునివుంది.తండ్రిపెదాల మీద పెదాలను ఆన్చి గాఢంగా ముద్దా డింది. ఇక నెమ్మదిగా తన నడు మును ముందుకు వెనక్కి గుల్లించ సాగింది. “ఓహో..అమ్”అన్నారు ఇద్దరు ఒకేసారి. కూర్చున్న పోజిసనులో మొడ్డ పూకులో కదులుతుంటే సుజాతకు అదోరకమైన కొత్తరకపు హాయి పిల్లతెమ్మరలా దేహంలోని అణు వణువున పాకింది. ముద్దెడుతూనే “మ్ మ్ మ్ మ్ మ్”అంటు మత్తుగా, కైపుగా, మూలుగుతూ నడుమూపును క్రమంగా పెంచింది. వూపు వూపుకు సుజాత పూకులో గుల పెరు గుతున్నది. కూతురు ఎగిరెగిరి ఊగుతుంటే సమ్మగాఉంది. సుజాత కొద్ది సేపు నడుమును ముందు కెనక్కి గుల్లిస్తున్నట్లు వూపుతున్నది .కొద్దిసేపు పైకికిందికి వూగుతున్నది. వూపువూపుకు ఇద్దరకి చెప్ప లేని హాయి, తమకం వొళ్ళంతా పాకుతున్నది. సుబ్రావు కూతురు దెంగుడు కార్యక్రమంలో బిజీగా ఉంటే, సుజాత సళ్ళను రెండు చేతుల్తో కుదుళ్ళవద్ద పట్టుకుని పిసుకుతూ, ముచ్చికలను మార్చీ మార్చీ “చుపుక్ చుపుక్”మంటు చిన్న పిల్లాడిలా చప్పరిస్తున్నాడు. తండ్రి చప్పరింతకు, ముచ్చికల నరాల్లో పుట్టిన కామ ప్రకంపనాలు నీటిమీద తరంగాల్లా దేహా మం త వ్యాపించి , మనస్సు కామ సుఖానుభూతిలో పరవళ్ళు తొక్కుతున్నది.ఇద్దరి మధ్య మాట ల్లేవు..”వుమ్ వుమ్.. వుమ్.. అమ్.. అమ్.. హ.. అః..అః”అంటు మూ లుగు తున్నది,నడుమును ముందుకు వెనక్కి ఊపుతున్నది.సుజాత ముఖ మంతా చిరు చెమట లు కమ్మి మరింత మోహకంగా కన్పిస్తున్నది. ముఖంలో పొందుతున కామసుఖపు సంతృప్తి తాలూకు అను భూతి స్పష్టంగా కన్పిస్తున్నది. సుబ్బారావుకు కూతురుసళ్ళు సళ్ళు చీకుతూనేమూలుగుతున్నాడు. స్త్రీ పురుష కలియకలోనున్న ఆనందాననుభవిస్తున్నాడు. తనకు అవ్వబోతున్నవిషయం అవగత మైంది
“సుజీ!!! నాకు అయిపోతున్నదిరో..అమ్..అమ్.హుఫ్..హుఫ్.అమ్.మామా.ఆ”అంటు సుజాత వీపుచూ ట్టూచేతులు గట్టిగా బిగించి, నడుము పైకెత్తి”ఆఆఅ మ్ మ్ మ్”అని కుర్చీవెనక్కి వాలాడు, పిచక్.. పిచక్.. పిచక్.. మంటు సుబ్రావు మొడ్డ సుజాత పూకులో స్పీడుగా మూడుసార్లు రసాన్ని చిమ్మి, బొక్క నిండా కక్కేసింది.సుజాతకు ఇంకా అవ్వలేదు, తండ్రిని బల్లిలా గట్టిగా వాటేసుకుని “అమ్.హు.హు.హు.హుహహహమ్ హాహః”అంటుజెట్ స్పిడుతో నడుము ను ముందుకు వెనక్కి నాలుగైదు నిమిషాలు వూపి “అమ్..అమ్.హా.నాక్కూడాఅయ్యిందిరా.. అమ్మామమమామ”అంటు అలాగే వుండి పోయింది. సుజాత దేహమంత భూకంపం వచ్చినట్లు కదిలిపోయింది,తండ్రి మీద మత్తుగా వాలింది