നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് [പാർത്ഥൻ] – Kambi Kathakal

ഞാൻ  അരുൺ

ഡിഗ്രി   ആദ്യ വർഷം  വിദ്യാർത്ഥി..

അച്ഛൻ  ശേഖരൻ കുട്ടിക്കും   അമ്മ   കാർത്തികയ്ക്കും   കൂടി    ആണും   പെണ്ണുമായി   ഉള്ള   ഏക   സന്തതി…

അത് കൊണ്ട്  തന്നെ,   തലയിൽ   വച്ചാൽ   പേൻ അരിക്കും,   മണ്ണിൽ   വച്ചാൽ   ഉറുമ്പരിക്കും   എന്ന   പോലെയാണ്    എന്നെ   വളർത്തുന്നത്…

അതിനൊത്ത   അഹങ്കാരം… കുശുമ്പ്….         എല്ലാം   എനിക്ക്   പണമിട            കൂടുതൽ     ആണെന്ന്     അമ്മ   പറയുന്നത്  കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക്    അറിയേം   ചെയ്യും….

അച്ഛൻ   ആധാരം    എഴുത്തുകാരൻ   ആണ്..   നാട്ടിൽ   ഏത്                വസ്തു   ക്രയവിക്രയം   നടന്നാലും              അതിന്റെ   ഒരറ്റത്തു   ശേഖരൻ   കുട്ടി  ഉണ്ടാവും…

അറിയപ്പെടുന്ന     എഴുത്തുകാരൻ   ആയത്  കൊണ്ട്      നാട്ടിലെ     എണ്ണം   പറഞ്ഞ     വസ്തു   ബ്രോക്കർ  കൂടിയാണ്   തന്തപ്പടി…..

അങ്ങനെ   നാനാവഴിക്ക്    സമ്പത്ത്         എത്തുന്ന   കാരണം    ജീവിതം          മുട്ടില്ലാതെ       മുന്നോട്ട്  പോകുന്നു..

അമ്മ, കാത്തു ( അങ്ങനെയാണ്    സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ      അമ്മയെ    അച്ഛൻ   വിളിക്കുന്നത്… വികാരത്തിൽ       പൊതിഞ്ഞുള്ള   ആ  വിളി   കേൾക്കുമ്പോൾ   , ഉള്ളത്  പറഞ്ഞാൽ… എനിക്ക്   കമ്പി  അടിക്കും…!)    ഒരു  വീട്ടമ്മയാണ്…

എന്റേം    അച്ഛന്റേം   കാര്യങ്ങൾ   മുറ    തെറ്റാതെ   നോക്കുകയും  അച്ഛന്   കുലയ്ക്കുമ്പോൾ   കാല്  അകത്തി   കൊടുക്കുകയും    മാത്രമല്ല,    അമ്മയുടെ  ജോലി… പൊതു  ഭരണം     അമ്മയുടെ    വകുപ്പാണ്…

നാട്ടിൽ   ഭേദപ്പെട്ട   ഒരു  ബ്ലേഡ്  കൂടിയാണ്, അമ്മ… അച്ഛൻ   അറിയാതെ   നല്ലൊരു   സമ്പാദ്യം   അമ്മയ്ക്കുണ്ട്..